Staňka Dvořáková telefon: 774 248 325

Kniha, Cesta za láskou

Při hledání smyslu života jsem získala dar naladit se na vesmírné energie a pomocí jejich rad a sdělení poznávat zákonitosti lidského bytí. Zapisovala jsem si informace i moudré rady a pomocí nich jsem začala chápat dění kolem sebe. Jako mozaika se mi skládal obraz pochopení toho, jakou cestou se má člověk vydat, aby našel zdraví, spokojenost i štěstí. Cesta za láskou je knihou, která může být průvodcem každému, kdo svou životní cestu hledá.

Komunikuji hlavně s vesmírnou Energií lásky, které dávám jméno Bůh, i když by se mohla jmenovat jakkoli. Pro mne je to však Bůh, proto se toto jméno v knize opakovaně objevuje. Kniha není určena jen věřícím, naopak, je mohou některé pasáže i pobouřit, ale je dána jako pomocník i nevěřícím, aby objevili dar lásky jako cenné energie.

Zapisovala jsem příběhy jedné lidské duše tak, jak mi byly Vesmírnou láskou – Bohem, diktovány. Mnohé situace mohou být podobné těm, které nás nebo okolní lidi trápí. Prostřednictvím příběhů můžeme pochopit, proč se nám něco děje. Mezi příběhy jsou moudrá objasnění i popsání zákonitostí vesmíru a pomáhají najít cestu k řešení problémů. Milované bytosti světla nám takto pomáhají pochopit, jaký má život smysl a ukazují láskou ohraničený směr jeho hledání. Kniha funguje také jako orákulum-pokud si ji chvíli přidržíte na srdci a pak ji náhodně otevřete a přečtete místo, které přivábí Vaše oči, můžete být Vesmírem upozorněni na něco, co si máte uvědomit nebo nad čím máte přemýšlet. Většinou se to vztahuje k situaci, která Vás momentálně trápí.

Osudem každého člověka je naplnit poslání, pro které se narodil. Mnozí z nás však nevědí, jaké poslání mají.

Různé životní situace nám mají napovědět, zda jdeme správně, plníme své poslání nebo zda bloudíme. Některým možná napoví, ale je mnoho těch, kteří si s nimi nevědí rady nebo jim podlehnou.

Jsou to zejména nemoci, různé zdravotní potíže, nečekaná narození i úmrtí, neštěstí v okolí nebo v rodině, problémy mezi manželi, partnery nebo jinými členy rodiny, deprese, nespokojenost jako taková se životem nebo jeho součástmi. S mnoha těmito stavy se setkává hlavní postava knihy, která jako lidská duše selhává i vítězí. V příbězích této Duše, která je opakovaně posílána do dění světa, mohou mnozí pocítit podobný osud.

Kniha může pomoci jako lék, může ukázat cestu k lásce, harmonii nebo pochopení smyslu života. Je láskyplným poselstvím Boha a je určena všem lidem bez rozdílu víry, i nevěřícím.

Četbou knihy se každý může spojit s Bohem, neboť On sám ji protkal energií lásky a silným energetickým posláním, které skutečně může změnit svět. Kniha nese silnou, láskyplnou, opravdu čistou energii Boha a působí na ty, kteří lásku potřebují.


Ukázky z knihy:
 • Rudarda

  Duše Diany čekala na své znovuzrození mnoho let. Musela své činy dlouho emocemi pociťovat, aby se sama naučila rozpoznat dobro a zlo. Budoucnost jejího dalšího života byla v Božích rukou a On také stanovil podmínky, do kterých ji uvede.

  Narodila se opět jako žena do rodiny lakomých lidí, kteří svou lakotou hasili touhu po hromadění majetku. Bylo to koncem srpna v malém městě v oblasti dnešního Rakouska několik tisíc let před narozením Krista. Svou dávnou hloupost – konání špatných skutků - měla očistit láskou k lidem a dáváním dobra.

  Jmenovala se Rudarda, a protože sama byla vlivem předchozího života bez lásky, měla často už od dětství pocit, že ji nikdo nemá rád. Silně trpěla bezcitností, kterou vnímala u svých rodičů.

  Ti měli rádi pouze věci, kterými se obklopovali. Dcera se pro ně stala jen přítěží, která je vyjídá a připravuje o chléb, a tím o majetek. Za chléb totiž měnili jiné zboží. Další děti neměli, a tak Rudi, jak jí říkali, neměla nikoho, jen samotu.

  Sama se učila různým věcem od šití až po rozhazování semen při setí. Byla opravdu dobrosrdečná a pracovala jako muž. Lidé ji měli rádi a ona jim také pomáhala. Za to ji však rodiče trestali bitím.

  Nakonec ji vyhodili z domu. Stalo se tak v zimě a ona bez jídla a teplých šatů umrzla v lese. Zemřela ve dvaceti dvou letech.

  Během života se zamilovala do muže, ten ji ale opustil, když zjistil, že od rodičů nic nedostane. Rudi cítila místo lásky jen smutek a samotu. Poznáním těchto emocí byla potrestána za předchozí život - nelásku k lidem a bezcitnost k vlastním dětem.

  Směr, kterým se vydala v tomto životě, začal mocí láskyplného konání dobra a dávání lásky očišťovat její duši od negativních energií. Rudi prostřednictvím své vlastní dobroty mnoho pochopila a naučila se rozlišovat dobro a zlo. Její duše byla očištěna od mnohých starých nemocných emocí, ale ještě stále to nebyla čistá energie, neboť se nezbavila pocitu nelásky, smutku a marnosti. Odešla k Bohu a opět čekala na šanci stát se součástí dění světa, aby mohla očistit temná místa v duši, hloupě vytvořená zklamáním a díváním se kolem sebe bez pocitu radosti.

  Bůh dal Duši již brzy poté očistný úkol – být šťastná i bez příznivých okolností a radovat se ze života.

  S tímto posláním se měla v dalším životě očistit a stát se duší takovou, která by mohla naplnit důležitý úděl daný jí Bohem při jejím vzniku - očistit svět světlem a láskou.

  Nemusela na své narození dlouho čekat, neboť svým předchozím životem zkrátila dobu, která ji měla na základě jejích vlastních chyb naučit, co je dobré a co zlé.

  Dobrem a láskou, které během svého žití dávala kolem sebe, si tak zkrátila čas čekání na novou možnost narození.

 • Čas

  Mnohem dál od světa je čas jinak měřitelný než na Zemi. Není to čas, který sám, jako u lidí, určuje jejich život. Je to čas, který je harmonií Vesmíru a dává svobodu všemu, co se v něm nachází.

  Tento čas řídí Bůh. Určuje, jak dlouho dění samotné bude trvat, a mění čas podle potřeb dávajících samotná dění do pohybu.

  Čas, který mají lidé, není harmonický, nýbrž stresující. Nedává lidem svobodu, ale naopak je svazuje. Může na ně mít sebezničující ubíjející vliv, neboť měřením času měří i svůj život.

  Opravdovou hodnotu čas nemá, má tu úlohu, že dává orientaci tomu, co dávno halí minulost, nebo tomu, co právě probíhá či probíhat bude.

  Lidé připisují času daleko větší význam, než má. Nechávají ho panovat nad nimi samotnými, opřádají se jím raději než tím, co má skutečnou hodnotu. Dávají mu svůj život, aby měli přesně časově určeny všechny události, které je během jejich žití potkají. Nechávají se časem vést a sebou manipulovat. Nechávají se jím pohltit, takže mnohdy odcházejí od příjemného jen proto, že měřením času mají už určeno něco jiného.

  Dávají svému životu nesmyslná omezení, a tak ho neprožívají naplno, ale s obavami, že něco dávno nestihli nebo že něco propásnou.

  Od toho se odvíjí celé jejich žití, a tak se připravují o tu část správného prožívání bez časových omezení.

  Bůh mění čas podle hlavních láskyplných motivů, které dávají dění budoucí i přítomná mimo klid a pohybují takovou silou a měrou, jakou je třeba.

  Často svým nečekaným zásahem lidi překvapí, protože jim naruší jejich časové myšlení. Dává jim tak možnost dívat se na svět bez časových omezení.

  Láska k jejich životu by lidem měla ukázat nové myšlení. Může to být nemoc, ztráta blízkého nebo jiná ztráta, která je má naučit zastavit se a jít jinou cestou.

Knihu je možné zakoupit ve Studiu Zdraví, V Zálomu 3, Praha 4 nebo na akcích, které pořádám. Lze ji i objednat a zaplatit převodem z účtu nebo složenkou. Cena 1 knihy 198 Kč + poštovné a balné 50 Kč

Staňka Dvořáková

  Patřím mezi ty, kteří na základě svých zkušeností ukazují ostatním cestu ozdravování duše i těla. Naučila jsem se pracovat s mocnou Energií lásky svého srdce i Energií vesmírné lásky, která má schopnost měnit negativní energie, harmonizovat i léčit. Předávám ostatním své zkušenosti a dávám jim možnost poznat sílu této energie.

Můj kontakt

Staňka Dvořáková
Dačického 6
(u stanice metra Pražského povstání)
Praha 4
Tel: +420 774 248 325
email: laskou.svetlem@seznam.cz

back to top